Anne

Olen työs­ken­nellyt 15 vuotta sosi­aa­li­työn­te­kijän tehtä­vissä lasten­suo­jelun, huol­to­rii­tojen, koulu­toimen ja psykiat­risen sairaan­hoidon kentillä. Minulla on paljon työko­ke­musta perhe-elämään liit­ty­vistä krii­seistä. Lisäksi olen toiminut koulut­ta­jana aikuis­kou­lu­tuk­sessa sekä tilaus­kou­lu­tuk­sissa. Olen tammikuusta 2019 lähtien työnohjannut useita sosiaalialan ammattilaisia. Kiinnitän ohjauksissani erityisesti huomiota ammattilaisen itsetuntemuksen ja tunnetaitojen vahvistumiseen. Ohjauksissani hyödynnän paljon menetelmällisyyttä.

Minulta saa myös lyhytterapiaa (1-10) kertaa elämän solmukohtiin ja perhekriiseihin. Hyödynnän tapaamisissa lyhytterapian osaamistani sekä sosiaalityöntekijän ammattitaitoani.

Koulutus

 • Työnohjaaja STOry
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (60 op., sis. psykoterapeuttiset valmiudet)
 • Sosiaalityöntekijä (Valviran laillistama)
 • Yhteiskuntatieteiden maisteri (2006)
 • NLP practitioner
 • Perhehoidon työnohjaaja -koulutus
 • MIM vuorovaikutuksen havainnointimenetelmä
 • MES-ryhmänohjaaja koulutus
 • Parisuhteen palikat – menetelmäkoulutus
 • Perheasioiden sovittelukoulutuksessa (11/20-)

Työkokemus

 • Koulutus- ja konsul­taa­tio­asian­tun­tija, sosi­aa­li­työn­te­kijä, Avosylin Oy / Neljä Astetta Oy, 8 /2019 –
 • Yrit­täjä 2019 –
 • Sosi­aa­li­työn­te­kijä, Tampe­reen SOS-lapsi­kylä, 2016-2018
 • Vastaava koulu­ku­raat­tori, Lempäälän kunta, 2015-2016
 • Sosi­aa­li­työn­te­kijä, Porvoon perhe­pal­velut, 2012-2015
 • Sosi­aa­li­työn­te­kijä, Helsingin kaupunki, Itäinen perhe­keskus, 2008-2012
 • Sosi­aa­li­työn­te­kijä, HUS, akuut­tip­sy­kiat­rian osastot, 2007-2008
 • Sosi­aa­li­ku­raat­tori, Tampe­reen ammat­tio­pisto, 2003-2004, 2005-2006

Yhteystiedot

Anne Niittymäki
040 7341243
anne.niittymaki@fatta.fi

Löydät meidät myös Facebookista!