Minusta

Olen työs­ken­nellyt 15 vuotta sosi­aa­li­työn­te­kijän tehtä­vissä lasten­suo­jelun, huol­to­rii­tojen, koulu­toimen ja psykiat­risen sairaan­hoidon kentillä. Minulla on paljon työkokemusta perhe-elämään liittyvistä kriiseistä. Lisäksi olen toiminut koulut­ta­jana aikuis­kou­lu­tuk­sessa sekä tilaus­kou­lu­tuk­sissa. Syksystä 2018 lähtien olen opiskellut työnohjaajaksi ja tehnyt tammikuusta 2019 alkaen ryhmä- ja yksilötyönohjauksia sosiaalialan ja erityisesti lastensuojelun ammattilaisille.

Koulutus

  • Sosiaalityöntekijä (valviran laillistama)
  • Yhteiskuntatieteiden maisteri (2006)
  • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (60 op. )
  • NLP practitioner
  • MIM vuorovaikutuksen havainnointimenetelmä
  • Työnohjaaja  -koulutuksessa 9/18 >

Työkokemus

Koulutus- ja konsultaatioasiantuntija,

Sosiaalityöntekijä, Avosylin oy, 8 /2019 –

Yrittäjä 2019 –

Sosiaalityöntekijä, Tampereen SOS-lapsikylä, 2016-2018

Vastaava koulukuraattori, Lempäälän kunta, 2015-2016

Sosiaalityöntekijä, Porvoon perhepalvelut, 2012-2015

Sosiaalityöntekijä, Helsingin kaupunki, Itäinen perhekeskus, 2008-2012

Sosiaalityöntekijä, HUS, akuuttipsykiatrian osastot, 2007-2008

Sosiaalikuraattori, Tampereen ammattiopisto, 2003-2004, 2005-2006